פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Reparto commerciale

Per domande o dubbi relativi all'acquisto di un servizio/prodotto e per le quotazioni

 Reparto affiliati

Utilizza questo reparto per esporre domande relative al sistema di affiliazione oppure per ottenere il bonus di 5€